Skip to main content

Mennesker

Mennesker

Orkla ønsker å skape en sterk bedriftskultur, der medarbeidere vokser og blomstrer og utnytter sitt fulle potensial. Dette er både et ansvar og viktig for å utvikle konsernets konkurranseevne. 

 • Organisasjonsutvikling

  Organisasjons -
  utvikling

  Arbeidet med medarbeiderutvikling og bedriftskultur drives av ledelsen i det enkelte selskap i henhold til nasjonalt regelverk og Orklas retningslinjer, og med støtte fra HR-funksjoner sentralt og...
 • Kompetanseutvikling

  Kompetanseutvikling

  Gode resultater skapes når alle medarbeidere mestrer sitt arbeid og strekker seg for å løse nye oppgaver. Orkla ønsker at medarbeidere på alle nivåer og i alle deler av konsernet skal få bruke sine evner og utvikle seg. 
 • Medarbeiderinvolvering

  Medarbeider -
  involvering

  Gode formelle ordninger for dialog mellom ledelse og tillitsvalgte er viktig for å sikre samarbeid om forretningsstrategi og god behandling av saker som berører medarbeidernes interesser.Ansatte er...
 • Likestilling og mangfold

  Likestilling og mangfold

  Orkla har en bedriftskultur preget av respekt og likeverd. Dette er viktige verdier for å lykkes i konkurransen om arbeidskraften og for å utnytte medarbeidernes potensial til beste for konsernet o...
 • Ansatte i Orkla Foods Sverige

  Medarbeider -
  undersøkelse

  I februar 2014 ble det gjennomført en medarbeiderundersøkelse blant Orklas ansatte. Undersøkelsen ble gjennomført på 20 lokale språk, i 20 land, i samarbeid med analyseselskapet the Corporate...

Kontaktperson

 • Ellen Behrens

  Ellen Behrens

  Ass. direktør samfunnsansvar

  +47 92 80 45 80

  Send email

Respekt for menneskerettigheter

Arbeidet med menneskerettigheter starter med å forstå hva respekt for menneskerettigheter i praksis betyr for den enkelte bedrift, våre medarbeidere og samarbeidspartnere. Likestilling, mangfold, samråd og medarbeiderinvolvering er sentrale verdier for Orkla. Vi godtar ikke brudd på menneske- og arbeidstakerrettigheter.

Orklas menneskerettighetspolicy >