Skip to main content

Medarbeiderundersøkelse

Medarbeiderundersøkelse

I februar 2014 ble det gjennomført en medarbeiderundersøkelse blant Orklas ansatte. Undersøkelsen ble gjennomført på 20 lokale språk, i 20 land, i samarbeid med analyseselskapet the Corporate Executive Board Company (CEB). Totalt ble undersøkelsen sendt ut til 11.331 ansatte, og av disse var det 10.078 (89 %) som svarte. Den høye responsraten gjør resultatene representative og pålitelige.

På overordnet nivå viste resultatene at Orklas medarbeidere har et høyt engasjement, og på en rekke områder oppnådde Orkla vesentlig bedre resultater enn sammenlignbare selskaper. Undersøkelsen viste blant annet at 84 % er stolte av å arbeide i Orkla. I tillegg mente de aller fleste at de har innflytelse på sitt eget arbeid, vil anbefale sin arbeidsplass til andre og er villige til å yte ekstra for selskapet. Resultatene fra medarbeiderundersøkelsen gir viktig informasjon, som danner grunnlag for å utarbeide konkrete forbedringstiltak i de enkelte virksomhetene.

  • Høyt engasjement i Orkla

    Høyt engasjement i Orkla

    Det er høyt engasjement blant orkla-ansatte og svært mange er villige til å yte ekstra for selskapet de jobber i, viser Orklas medarbeiderundersøkelse.