Skip to main content

Høyt engasjement i Orkla

Høyt engasjement i Orkla

Det er høyt engasjement blant orkla-ansatte og svært mange er villige til å yte ekstra for selskapet de jobber i, viser Orklas medarbeiderundersøkelse. 

Orkla har høsten 2010 gjennomført en medarbeiderundersøkelse felles for konsernet, hvor både Orkla Brands, Sapa, Borregard og de sentrale funksjonene har deltatt. Undersøkelsen hadde som målsetning å kartlegge engasjement blant de ansatte, oppfatninger om selskapets evne til å skape resultater og tilfredshet for kundene, samt andre relevante forhold på arbeidsplassen.

Medarbeiderundersøkelsen kunne fylles ut både online og på papir og var oversatt til alle lokale språk. Totalt oppnådde Orkla en svarrate på nærmere 75 %, noe som betegnes som svært bra for slike undersøkelser. Med dette har de ulike virksomhetene et godt utgangspunkt for å identifisere forbedringsområder og iverksette relevante tiltak for å sikre en lønnsom utvikling og vekst. Det legges vekt på at dette arbeidet skal foregå som en dialog mellom ledelsen og de ansatte.

Innefor bredden av Orklas virksomhet er det selvsagt en variasjon i resultatene, men generelt for konsernet kan man likevel måle høyt engasjement blant de ansatte. Svært mange er villige til å yte ekstra for selskapet de jobber i. Dette er noe som er svært gledelig å observere og som det fremover vil fokuseres på å bevare.