Skip to main content

Organisasjonsutvikling

Organisasjonsutvikling

Arbeidet med medarbeiderutvikling og bedriftskultur drives av ledelsen i det enkelte selskap i henhold til nasjonalt regelverk og Orklas retningslinjer, og med støtte fra HR-funksjoner sentralt og lokalt. Fremdriften i arbeidet følges opp gjennom «business area reviews» på selskaps- og forretningsområdenivå og gjennom regelmessig rapportering til Orklas styre.

For å ivareta konsernets arbeidsgiveransvar og lykkes som organisasjon ønsker Orkla å fremme et godt og inkluderende arbeidsmiljø preget av respekt, mangfold, likeverd og samarbeid. Orklas menneskerettighetspolicy beskriver konsernets overordnede krav til arbeidsvilkår og respekt for grunnleggende arbeidstakerrettigheter. Selskapene har ansvar for å implementere denne med støtte fra Orkla sentralt.

For å skape en felles forståelse for Orklas strategi og verdigrunnlag er det utarbeidet en ny visjon og nye verdier under navnet «Orkla-kompasset». I 2015 er det gjennomført interne samlinger for å diskutere hva visjonen og verdiene betyr i praksis. Dette arbeidet vil fortsette i 2016. Å skape et godt arbeidsmiljø er et lederansvar og et viktig tema i forbindelse med opplæring og oppfølging av ledere. Selskapene gjennomfører hvert år en rekke ulike faglige og sosiale aktiviteter for å fremme samarbeid og trivsel.

  • Sterk organisasjonskultur i MTR Foods

    Sterk organisasjonskultur i MTR Foods

    MTR Foods' visjon er å være en naturlig del av ethvert kjøkken hvor det lages autentisk og smakfull indisk mat. For å oppfylle visjonen har MTR Foods satset på medarbeiderutvikling og kompetansebygging.

Orkla-kompasset

  • Illustrasjon: Orkla - din venn hver dag. Foto: Ole Walter Jacobsen

    Orkla - din venn hver dag

    «Din venn hver dag» lyder Orklas nye visjon, som støttes av verdiene «modig», «til å stole på» og «inspirerende».