Skip to main content

Oversikt over ansatte fordelt geografisk og pr. forretningsområde

Kakediagrammer som viser geografisk fordeling av ansatte og ansatte pr forretningsområde.

Ved utgangen av 2015 hadde Orkla 14.670 medarbeidere, fordelt på ca. 220 selskaper i 29 land. De aller fleste er fast ansatt. Sammenlignet med 2014 har det vært en netto økning i antall ansatte på 1.749. Endringen skyldes en kombinasjon av oppkjøp, salg og omstrukturering av selskaper.

Geografisk fordeling av ansatte

Geografisk fordeling av ansatte

Ansatte pr. forretningsområde

Ansatte pr. forretningsområde

Kilde: Orklas årsrapport 2015