Skip to main content

Nutrilett

Miljø

Orklas virksomhet skal i minst mulig grad påvirke miljøet. Viktige tiltak er å redusere energiforbruket, begrense klimagassutslippet og minimere mengden avfall.

Den største miljøutfordringen verden står overfor, er klimaendringene, som vil påvirke befolkningens livsgrunnlag, matproduksjon, tilgang på vann, helse og miljø. En fjerdedel av de globale CO2-utslippene kommer fra produksjon og forbruk av mat.

Orkla skal ta ansvar og bidra til å møte miljøutfordringene i alle deler av verdikjeden.

Gjennom tiltak for å redusere miljøpåvirkningen i leverandørleddet og i forbrukssituasjonen kan Orkla gjøre en stor og viktig forskjell. Eksempler på viktige aktiviteter er oppfølging av leverandører for å forhindre avskoging i leverandørkjeden, utvikling av emballasje med lavere miljøpåvirkning og produktdesign som reduserer matavfall eller gjør det enklere å resirkulere emballasje.

Bevissthet og engasjement blant egne medarbeidere er en viktig forutsetning for å lykkes med miljøtiltak. Miljøarbeidet i Orkla er organisert i selskapene, som er ansvarlige for at dette er en del av den daglige driften. Orkla har i løpet av 2015 implementert en enhetlig standard for helse, miljø og sikkerhet (HMS) med felles retningslinjer for alle forretningsområder og selskaper i konsernet.

Fra Orklas Bærekraftsrapport 2016

 • Energi- og ressursbruk

  Orkla er opptatt av å redusere energiforbruket og i størst mulig grad benytte fornybar energi. 
 • Utslipp

  Klimagassutslippene fra Orklas egen matvareproduksjon er begrenset. Den største påvirkningen kommer i råvareproduksjonen og forbruksleddet.
 • Avfall

  Økningen i avfall og matsvinn er ett av de store bidragene til verdens miljøutfordringer. Orkla jobber kontinuerlig med å øke produksjonsutbyttet og redusere matavfallet. 
 • Produkter med miljøgevinst

  Orkla kan bidra til å redusere miljøpåvirkningen fra egne produkter gjennom gode valg av emballasje, råvarer og produktdesign. 
 • Emballasje med redusert miljøfotavtrykk

  Mange forbrukere er opptatt av at produktene de kjøper skal ha en miljøvennlig emballasje. Orkla har i 2016 utviklet en modell for arbeidet med bærekraftig emballasje.
 • Carbon Disclosure Project report

  CDP

  CDP (tidligere Carbon Disclosure Project) er en uavhengig non-profitt organisasjon som har verdens største database med selskapsinformasjon om klimaendring.
 • GMO Policy. Foto: Procordia

  Orklas GMO-policy

  Orkla har en avventende holding til bruk av moderne genteknikk i produksjonen av næringsmidler.

Kontaktperson

Inger-Johanne Eikeland

Inger-Johanne Eikeland

Direktør HMS

+47 22 54 40 00

+47 91 30 87 49

Send email

Hovedmål frem mot 2020:

 • Utvikle mer miljøvennlig emballasje og produkter med redusert miljøfotavtrykk
 • Redusere klimagassutslipp med 20 %
 • Redusere energiforbruk med 20 %
 • 30 % mindre avfall
 • Redusere vannforbruk med 20 %
 • Mer effektive transportløsninger

Miljødata

Bærekraftsløfte

Orkla skal minimere sitt miljøfotavtrykk ved å sikre at konsernets aktiviteter og produkter ikke gjør skade på miljøet.

Last ned som PDF: