Skip to main content

Avfall

Økningen i avfall og matsvinn er ett av de store bidragene til verdens miljøutfordringer. Orkla jobber kontinuerlig med å øke produksjonsutbyttet og redusere matavfallet. 

Dette er viktig både for miljøet og for Orklas lønnsomhet. I tillegg jobbes det med å sikre best mulig sortering av avfall for optimal utnyttelse. Alt avfall leveres til godkjente mottakere. I 2015 ble det initiert et sentralt program for å redusere mengden avfall ved Orklas fabrikker. Hensikten er å få en best mulig råvareutnyttelse og minst mulig svinn og avfall.

GRI ref.   enhet 2015 2014 2013
AVFALL
G4-EN23 -Organisk tonn 72.550 84.000 75.300
G4-EN23 -Ikke farlig avfall -  sortet tonn 11.250 11.530 12.299
G4-EN23 -Ikke farlig avfall - blandet tonn 7.790 8.390 9.700
G4-EN23 -Farlig avfall tonn 230 240 210