Skip to main content

CDP

Carbon Disclosure Project report

CDP (tidligere Carbon Disclosure Project) er en uavhengig non-profitt organisasjon som har verdens største database med selskapsinformasjon om klimaendring.

Orkla rapporterer til CDP og du kan finne alle Orklas rapporter her >

Alle CDPs rapporter og resultater er gratis tilgjengelige for ikke-kommersiell bruk, men du må registrere deg på CDPs nettside for å kunne se deres data.

Orkla jobber systematisk med å minimere sitt miljøfotavtrykk og utarbeider årlig et miljøregnskap som viser endringene i virksomhetenes miljøpåvirkning. Siden 2008 har Orkla rapportert miljøinformasjon til investorinitiativet CDP, som har utviklet seg til å bli det ledende systemet for klima- og miljørapportering internasjonalt. CDPs vurdering omfatter både policy, klima- og energiregnskap, tiltak og forbedringer. Antall selskap som rapporterer til CDP, øker for hvert år, og CDP tar stadig nye initiativ for å sette miljø på agendaen.

Resultatene for 2015 viser at Orkla er blant de 10–15 % beste selskapene, både på globalt nivå og sammenlignet med de 147 nordiske selskapene som har rapportert til CDPs klimaprogram. I 2014 deltok Orkla for første gang i CDPs skogprogram, og i 2015 rapporterte Orkla også til CDPs vannprogram.

Orklas rapporter 2015