Skip to main content

Jästbolaget reduserer sitt miljøfotavtrykk

Reduserer miljøfotavtrykket: oljeleverandør (til venstre) og Jonas Zetterman fra Jästbolaget fyrer nå grønt.

Reduserer miljøfotavtrykket: oljeleverandør (til venstre) og Jonas Zetterman fra Jästbolaget fyrer nå grønt.

Ved å legge om til fornybar energi har Jästbolaget redusert sitt CO2-utslipp med hele 96 prosent.

Det svenske Orkla Food Ingredients-selskapet Jästbolaget har nå byttet ut fossil fyringsolje med miljøvennlig bioolje. Med dette reduseres CO2-belastningen på miljøet med ca. 96 prosent, noe som tilsvarer nærmere 3.500 tonn mindre CO2. Samtidig sparer Jästbolaget rundt 3 millioner SEK* i året.

- Flytende biobrensel er attraktivt av flere grunner. Prisen er betydelig lavere enn for fyringsolje, investeringskostnaden er relativt lav samtidig som miljøgevinsten er stor, forteller prosjektleder Lars-Göran Edemar i Jästbolaget.

Edemar står bak utviklingen av initiativet, som fikk klarsignal i august/september 2015.

- Ved å tilpasse brennerne og bytte ut ledninger og tank, kan vi nå fyre med flytende bioolje. Investeringen på 2,9 millioner SEK gir oss en årlig besparelse på ca. 3 millioner SEK*, sier Edemar.

Jästbolaget brukte årlig rundt 1200 m3 fossil fyringsolje. Det gir et CO2-utslipp på 3.600 tonn. Ved å bytte til bioolje reduseres utslippet av klimagasser med 96 prosent. Reduksjonen er beregnet ut ifra en metode EU har utarbeidet.

* Basert på gjeldende oljepris

Orklas bærekraftsløfte på miljø:

Orkla skal minimere sitt miljøfotavtrykk ved å sikre at konsernets aktiviteter og produkter ikke gjør skade på miljøet. Les mer om konsernets mål frem mot 2020 i Orklas årsrapport 2015, der bærekraftsrapporten for første gang er inkludert.

Om Jästbolaget

  • Inngår i Orkla Food Ingredients-familien 
  • Har 55 ansatte og en årlig omsetning på rundt 170 millioner SEK.
  • Er markedsleder på gjær, med en årlig produksjon på 20 000 tonn