Skip to main content

Konsentrerte produkter gjør en forskjell

Hege Seljelid, Anders Lillebo og Ståle Riddervold kan fortelle om store miljømessige besparelser etter overgangen til en ny generasjon konsentrert OMO, Blenda og nå også Milo.

Hege Seljelid, Anders Lillebo og Ståle Riddervold kan fortelle om store miljømessige besparelser etter overgangen til en ny generasjon konsentrert OMO, Blenda og nå også Milo.

De siste par årene har vi introdusert en ny generasjon konsentrerte tøyvaskemidler. Dette har gitt betydelige miljøbesparelser. 

Høykonsentrert flytende OMO og Blenda ble lansert i første kvartal 2015. Anders Lillebo, Senior Product Developer, var en av ildsjelene og helt sentral i utviklingen av de konsentrerte produktene.

- Etter en omfattende utviklingsprosess lyktes vi med å konsentrere flytende OMO og Blenda, slik at vi kunne redusere doseringen fra 60 til 35 ml samtidig som effektiviteten ble opprettholdt, forteller Anders.

Og gevinsten har vært stor. Anders opplyser at på de to årene produktene har vært på markedet, er forbruket av rene kjemikalier redusert med i underkant av 400 tonn som resultat av den lavere doseringen.

I tillegg er de nye flaskene mindre – 595 ml, mot de gamle på 1000 ml. Det gjør dem lettere å bære og enklere å håndtere for forbrukerne. De mindre flaskene gir akkurat like mange vask som de gamle litersflaskene, og den aller viktigste gevinsten er den betydelige reduksjonen i plastforbruk som dette gir.

Hege Seljelid, Senior Packaging Developer, var ansvarlig for utvikling av disse flaskene, og hun opplyser at de mindre flaskene har gitt en reduksjon i plastforbruket på hele 435 tonn på to år.

Når flaskene er mindre, trengs det dessuten færre biler til å transportere produktene ut til butikkene – med tilsvarende reduksjon i CO2-utslipp.

Milo følger på

I tredje kvartal i fjor kom også høykonsentrert Milo.

- Det har vært en intens utviklingsperiode, og vi er godt fornøyd med å kunne lansere også Milo som høykonsentrert. Med denne lanseringen vil vi oppnå ytterligere besparelser for miljøet og tar enda et steg i en mer bærekraftig retning, sier Kine Klæbo, Senior Product Developer.

Forbrukerne med på laget

Forbrukerne spiller en viktig rolle i å ta ut det miljømessige potensialet i overgangen til høykonsentrerte produkter.

- Vi har kommunisert mye på budskapet «én kork er nok» for å sikre at forbrukerne forstår konseptet og ikke doserer like mye som før. Responsen fra forbrukerne tyder på at de har forstått poenget med å redusere doseringen pr. vask. Overdosering er svært ugunstig både ut fra et miljømessig og et økonomisk perspektiv. Dette budskapet vil derfor være viktig også fremover, sier Senior Brand Manager Ståle Riddervold.

Ståle legger til at god informasjon på flaskene og gjennom andre kanaler for å sikre at plastflaskene blir kastet som plastavfall og går til gjenvinning, også er svært viktig.