Skip to main content

Årsrapport 2011

Årsrapport 2011

 Orklas Årsrapport for 2011 er nå offentliggjort og kan sees i sin helhet via www.orkla.no/aarsrapport/2011.

Rapporten inneholder alle lovpålagte krav til årsberetning og årsregnskap, i tillegg til utvidet informasjon om Orklas forretningsområder og verdiskapning i Orkla. Orklas trykte Årsrapport inneholder primært lovpålagte krav til årsberetning og årsregnskap og kan bestilles på Orklas nettsider. Pdf-versjonen av denne rapporten følger vedlagt.

Trykket utgave av årsrapporten sendes ikke automatisk pr. post til den enkelte aksjonær, men kan bestilles her.