Skip to main content

Bærekraftig kakao i alle sjokolader

Bærekraftig kakao i alle sjokolader

- Dette er en historisk dag for Nidar, sa Inger Johanne Solhaug da hun signerte avtalen sammen med Cees Boer fra Cargill og Han de Groot fra UTZ Certified.

Avtalen som forplikter Nidar til å gå over til 100 % sertifisert kakao i løpet av de neste fem årene ble signert 21. juni. 

– Dette er et stort skritt for Nidar, som vil få betydning både for kakaobøndene i Elfenbenskysten og norske forbrukere, sier Nidars administrerende direktør, Inger Johanne Solhaug.

Nidar er opptatt av å bidra til gode arbeidsforhold for kakaobøndene, og har vært engasjert i forbedringsarbeid i kakaosektoren siden 2005. Overgangen til sertifisert kakao innebærer en betydelig opptrapping av dette engasjementet.

Samfunnsengasjerte forbrukere har lenge etterspurt en norsk, fairtrademerket sjokolade. Den ferske avtalen forplikter Nidar til å gå over til bærekraftig kakao for alle sine sjokolader. - Dette er et stort skritt for oss, og en beslutning vi er svært stolte av. Vi ønsker at norske forbrukere skal kunne føle seg trygge på at Nidars sjokolade er av god kvalitet og at råvarene dyrkes under anstendige forhold, sier Solhaug, som forklarer at Stratos, Nidar Favoritter og de andre kjente merkevarene etter hvert vil få et lite symbol som viser at kakaoen i sjokoladen er produsert på en god måte.

Endring er mulig

Mer enn 50 personer var samlet til Nidars seminar om bærekraftig kakaoproduksjon i forbindelse med signeringen. På seminaret deltok både representanter fra organisasjonslivet, myndighetene og bransjen – alle med interesse for forholdene i kakaoproduksjonen i VestAfrika.

- Utfordringene i kakaoproduksjonen i Elfenbenskysten er store og komplekse. Det finnes ingen enkel måte å utrydde fattigdom og barnearbeid på, men vi tror at endring er mulig. Utviklingsprogrammene som Nidar og resten av bransjen har vært involvert i viser positive resultater. Bøndene får bedre inntekter og forholdene har bedret seg for barn på kakaogårder hvor bøndene har fått opplæring. Men mye arbeid gjenstår. Nidar kan ikke løse alle problemene i Elfenbenskysten, men vi kan bidra, sa Inger Johanne Solhaug i sin åpningstale.

Innen 2015

Den første sertifiserte kakaoen kommer til Nidar allerede høsten 2010. Innen utgangen av 2015 skal all kakaoen i Nidars sjokolade komme fra bærekraftig kakaoproduksjon. Dermed blir Nidar trolig den første sjokoladeleverandøren i Europa som går over til sertifisert kakao for hele sjokoladeporteføljen.

Avtalen om sertifisert kakao er inngått med UTZ CERTIFIED. UTZ-logoen finnes i dag på flere norske kaffemerker, men er likevel en ukjent merkeordning for mange norske forbrukere.

– UTZ CERTIFIED handler om bærekraft. Jordbruksfaglig opplæring til bøndene gir dem økt kompetanse, økt inntekt og bedre levekårene som følge av det. Vi mener UTZ CERTIFIED ivaretar de spesifikke utfordringene i kakaosektoren på en god måte og legger til rette for bærekraftig utvikling på lang sikt, forklarer Solhaug.

Tydelig forpliktelse

– Det er med glede vi ønsker Nidar velkommen som en del av vårt kakaoprogram. Nidars tydelige forpliktelse viser at ansvarlig produksjon er på vei til å bli en standard, og at bærekraftige produkter ikke lenger bare er den nisjen det hittil har vært, mener administrerende direktør i UTZ CERTIFIED, Han de Groot.

Fakta om UTZ CERTIFIED

  • UTZ CERTIFIED Good Inside er et sertifiseringprogram som skal bidra til et åpent marked for jordbruksprodukter.
  • I tillegg til kaffe, har UTZ CERTIFIED utviklet ordninger for bærekraftig produksjon av kakao og te, og tilbyr i tillegg sporbarhet for palmeolje.
  •  UTZ CERTIFIED ønsker å oppnå bærekraftige verdikjeder gjennom å gi bøndene yrkesfaglig opplæring i landbruk.