Skip to main content

Bærekraftig kakaoproduksjon

Orkla ønsker at produksjon i alle deler av leverandørkjeden skjer i tråd med konsernets etiske leverandørkrav. Kakao er eksempel på en varegruppe med komplekse utfordringer som krever spesielle tiltak.

Nær 70% av verdens kakao kommer fra Vest-Afrika, og dyrkes ved ca. 1,5 millioner små, familiedrevne gårder. Dårlig infrastruktur, høy grad av analfabetisme og generell fattigdom gjør at det er behov for en helhetlig utvikling av kakaosamfunnene for å skape en bred og varig bedring i levekår. 

Den amerikanske og europeiske kakao- og sjokoladeindustrien har, i samarbeid med blant annet FNs organisasjon for arbeidstagerspørsmål, ILO, og flere bistandsorganisasjoner, etablert omfattende forbedringstiltak. Dette inkluderer blant annet kontroll med arbeidsforholdene ved kakaogårdene, strakstiltak for å fjerne tilfeller av tvungent barnearbeid og opplæringstiltak for å hjelpe kakaobøndene til å øke sine inntekter. Orkla Brands har engasjert seg i dette forbedringsarbeidet gjennom selskapene Nidar og Panda, som begge er medlem av organisasjonen World Cocoa Foundation. Dette er en internasjonal bransjeorganisasjon som koordinerer utviklingsarbeidet i kakaosektoren og bidrar med prosjektfinansiering.

Orkla Brands har dessuten sammen med Norske Sjokoladefabrikkers Forening og UNDP tatt initiativ til et nordisk samarbeid om bærekraftig kakaoproduksjon i Elfenbenskysten. Nidar, Panda, Kalev, Stabburet og Göteborg Kex er med i dette samarbeidet, som foreløpig befinner seg i designfasen.

Nidar har knyttet seg til sertifiseringsordningen Utz Certified, og målsetter at all Nidar-sjokolade skal lages av sertifisert kakao innen 2015. Utz Certified sikrer at kakaoen dyrkes under bærekraftige forhold, og gir kakaobøndene jordbruksfaglig opplæring.