Skip to main content

Bærplukkernes situasjon på dagsordenen

Orklas selskaper arbeider for at produksjonen i hele verdikjeden skjer på en ansvarsfull måte, og er i ferd med å implementere rutiner for mer systematisk oppfølging av leverandører.

Bær har vist seg å være en produktkategori som det i noen sammenhenger kan være knyttet spesielle utfordringer til. I 2010 ble det avdekket at bemanningsselskaper engasjerte bærplukkere fra Asia til arbeid i Sverige på falske premisser. Dette skjedde til tross for at det både i 2009 og 2010 ble iverksatt tiltak som skulle sikre bærplukkere fra blant annet Thailand god behandling og garantert minimumslønn under deres opphold i Sverige.

Flere Orkla Brands-selskaper, blant dem Procordia og Stabburet, har engasjert seg for plukkernes sak. Selskapene krever at bærgrossistene, som leverer bær til selskapene, garanterer at plukkernes arbeids- og boforhold er akseptable og i tråd med Orklas etiske leverandørkrav, blant annet at de gis en anstendig lønn under sitt opphold i Sverige. Hvordan bærgrossistene håndterer plukkernes situasjon, er en viktig vuderingsfaktor når ulike bærleverandører vurderes. Selskapene besøker også sine leverandører for å undersøke om plukkernes arbeidsforhold er akseptable.