Skip to main content

Borregaard og Hafslund åpner miljøanlegg i Sarpsborg

En ti år lang energistrategi er i ferd med å fullføres ved Borregaard. 1. mars 2010 åpnet Hafslund et nytt anlegg for energiutnyttelse av avfallsbasert brensel som bortimot halverer Borregaards forbruk av tungolje.

- Det nye anlegget demonstrerer Borregaards og Hafslunds engasjement og investeringsvilje for å bidra til et bedre klima og for å oppnå regjeringens 2020-mål. Borregaard og Hafslund er to regionale samfunnsbyggere som med dette bidrar til å løse morgendagens klimaproblemer, forteller Per Kristian Olsen, konserndirektør i Hafslund Produksjon og varme.

Reduserer utslipp

Borregaard etablerte i 1998/99 en energistrategi som gikk ut på å redusere energiforbruket, samt erstatte bruk av tungolje med fornybare og miljøvennlige kilder. Siden den gang har Borregaard og dets partnere investert i bærekraftige energianlegg som til sammen har redusert behovet for bruk av tungolje betydelig. Anlegget har en kapasitet på rundt 230 GWh damp, som bortimot halverer bruken av tungolje og derigjennom reduserer utslippet av CO2 med ca 70 000 tonn i året.

- Det nye avfallsforbrenningsanlegget er et viktig bidrag i vår totale energistrategi for å eliminere Borregaards bruk av tungolje til energiproduksjon. Anlegget vil bortimot halvere vårt forbruk av tungolje og dermed forbedre Borregaards klimaregnskap ytterligere, sier administrerende direktør Per Sørlie i Borregaard.

Borregaard har i dag et varmeenergibehov på nær 1000 GWh i form av damp. I tillegg til egne bioanlegg, utnytter Borregaard i dag energi fra et avfallsforbrenningsanlegg eid og driftet av Østfold Energi.