Skip to main content

Nidar sertifisert 'God inni'

15. februar 2011 ble Nidar UTZ-sertifisert. Den sertifiserte kakaoen produseres i Elfenbenskysten av bønder tilknyttet UTZ sertifiserte kooperativer. Bøndene får jordbruksfaglig opplæring, som gir økt inntekt og bedre levevilkår.

UTZ Certified er en stiftelse som har utviklet en global standard for bærekraftig produksjon og distribusjon av kaffe, kakao og te.

Innen utgangen av 2015 skal all kakaoen i Nidars sjokolade være sertifisert. Tilgangen på UTZ kakao er begrenset, og det er årsaken til at Nidar ikke kan benytte 100 prosent sertifisert kakao før i 2015.

For å sikre at Nidar og andre bedrifter som satser på UTZ-sertifiserte råvarer følger sine planer og sikrer nødvendig sporbarhet, krever UTZ-stiftelsen at alle som leverer UTZ-merkede produkter sertifiseres.

15. februar gikk en revisor fra Aranea certifiering gjennom alle Nidars rutiner og planer for sertifisert kakao, godkjenning av UTZ-merket emballasje, kontrakter, ordrerutiner og rapportering. Nidars system ble godkjent - og de har nå fått sitt UTZ-sertifikat.

- Nidar følger nøye med på den spente situasjonen i Elfenbenskysten, opplyser Kommunikasjonsdirektør i Nidar, Robert Rønning.
- For tiden er det innført midlertidig eksportstopp på kakao. Det finnes tilstrekkelig store kakaolagre i Europa, så foreløpig påvirker ikke situasjonen Nidars sjokoladeproduksjon. Men vi er bekymret for kakaobøndene i landet, som ikke får solgt kakaoen sin. Forholdene for mange av kakaodyrkerne er allerede vanskelige, og en langvarig handelsstopp med kakao vil i hovedsak ramme uskyldige familier som har kakao som levebrød, sier han.

Nidars opptrappingsplan for sertifisert kakao gjennom UTZ Certified ser slik ut:

  • 2011: 15 prosent sertifisert kakao
  • 2012: 30 prosent sertifisert kakao
  • 2013: 50 prosent sertifisert kakao
  • 2014: 75 prosent sertifisert kakao
  • 2015: All kakaoen Nidar bruker skal være sertifisert