Skip to main content

Prisvinnende innen energisparing

I 2010 fikk Abba Seafood Sveriges største energieffektiviseringspris. Prisen deles ut til selskaper som ut i fra sine forutsetninger er innovative og effektive i sitt arbeid for energisparing.

Nærmere 100 selskap var nominert for E-prize, som er en pris som deles ut hvert år til selskaper i Sverige som har lykkes med sin energieffektivisering. Blant de påmeldte selskapene ble Abba Seafood kåret til vinneren i kategorien ”storselskap”.
– Vi er veldig stolte av prisen. Dette vil hjelpe oss i markedsføringen av Abba som et miljøsmart selskap, uttalte Eva Berglie under utdelingen. Hun er kommunikasjonsansvarlig i Abba Seafood.

12 års arbeid

Selskapet har i 12 år jobbet målrettet og aktivt for å minske energiforbruket. Jan Persson, leder for energisparingsarbeidet, har ledet Abba Seafoods egen energieffektiviseringsgruppe. En gang i måneden treffes gruppen og diskuterer nye forslag på tiltak som kan gjøres.

— Ledelsen prioriterer aktivitetene som ligger til grunn for energisparingen. Det er utrolig viktig, og det har skapt et handlingsrom som gjør det mulig å ha en langsiktig miljøstrategi for effektive energisparinger over tid, sier Berglie.

Juryen begrunner valget av vinner:
”Abba Seafood har gjennom 12 år spart mellom 30-50 prosent energi. Noe som er prisvinnende for en industri der energi alltid kommer til å være en viktig råvare. Selskapet har vist et helhetssyn, engasjement og detaljarbeid som er til forbilde og inspirasjon for selskaper i Sverige som har et ønske om å være lønnsomme og klimasmarte. Det finnes ingen kjappe løsninger i energieffektivisering. Det handler om å tenke annerledes og innovativt, men enda viktigere er engasjementet, langsiktighet og kunnskap. Dette har Abba Seafood bevist”.

Betraktelig mindre

På råvarelageret har energisparingstiltak i Abba Seafood ledet til en minskning av antall kilowattimer fra 4 400 000 til rundt 2 000 000 per år, med samme volum av råstoff på lager. Et annet eksempel er at spillvarme fra selskapets kjølere blir tatt vare på og anvendes for å varme opp nærliggende lokaler både på fabrikken og Råvaresentralen.

— Med en ildsjel som Jan Persson har dette latt seg gjøre. Han inspirerer omgivelsene med sin tankegang og arbeid, og det er givende å få jobbe med ham. Hans engasjement har smittet over på selskapets ansatte og fått samtlige til å forstå verdien av energisparing. Prisen har gitt oss en stolthet og motivasjon til å fortsette vårt arbeid om å ta vare på naturen, sier Berglie.