Skip to main content

Procordia tar miljøet på alvor

I 2011 blir det innført miljøvennlig emballasje.  Disse blir laget av sertifisert skogråvare, som innebærer at hogsten foregår innenfor akseptable miljømessige grenser. Dette er blant Procordias mange tiltak knyttet til miljø og samfunnsansvar.

- Å anvende råvarer som kommer fra FSC-sertifisert skog er en viktig del av vår CSR-strategi. Vi vil at våre forpakninger lages på en ansvarsfull måte både for mennesker og miljø, sier Mikael Aru, VD i Procordia.

Overgangen til ny emballasje begynte høsten 2010 og vil fortsette gjennom første kommer til å tre i verk første halvår av 2011. FSC (Forest Stewardship Council) er et globalt merkesystem og er det eneste skogsertifiseringssystemet som Verdens Naturfond, WWF, støtter.

Miljøtiltak

Procordia har gjennom mange år gjennomført flere viktige miljøtiltak. I flere år har 400 hus i  Eslöv blitt varmet opp ved at potetskall og grønnsaksavfall gjøres om til biogass fra et anlegg fra Procordias fabrikk. I Örebro anvendes avfallet fra anleggene som drivgass på statens busser. Samtlige transporter fra Procordias lager i Helsingborg til Coops sentrallager i Bro utenfor Stockholm skjer med tog. Det minsker belastningen på veiene med 12.000 mil og utslipp av karbondioksid med 125 tonn per år sammenlignet med tidligere. Transporter av råvarer til Procordia skjer også med tog. Selskapet benytter seg ikke av fly.

I stedet for å kaste epleskall når eplemos produseres blir det hentet av lokale bønder som bruker det til dyrefor. Bare i 2009 ble det sammenlagt 4500 tonn som ble brukt som dyrefor.

Webforum

Høsten 2010 lanserte Procordia et nytt webforum som heter ”Prat om Mat”. Dette for å skape en åpen dialog.

- Vi ønsker å være tydelige i vår kommunikasjon og arbeider hele tiden med å øke åpenheten ut til våre forbrukere. Derfor lanserte vi ” Prat om Mat”, som skaper en dialog mellom oss og forbrukerne, sier informasjonssjef i Procordia, Cecilia Sjöholm.

Sultprosjekt

Selskapet er også med på å støtte det globale Stop Hunger prosjektet, som arbeider for å minske og på sikt avskaffe sult i verden. Stiftelsen arbeider med å hjelpe mennesker i fattige land å utvikle jordbruk, matproduksjon og entreprenørskap. Procordia samarbeider også med andre foreninger og sponser lokale idrettsforeninger.

- Vi ser på disse tiltakene som en naturlig del av vårt arbeid. Som en av Sveriges ledende matvarebedrifter er det en selvfølge for oss å ta ansvar for den maten og drikken vi lgaer påvirker mennesker og miljø. Det innebærer at alt vi gjør skal være basert på vårt verdigrunnlag der respekt for menneskerettigheter, sikkerhet og helse på arbeidsplassen, forretningsetikk, og respekt for miljøet står sentralt, forteller Sjöholm.