Skip to main content

Stabburet: Pris for godt arbeid med arbeidsmiljø og sykefravær

Hvert år deles det ut en pris til en bedrift eller person som har utmerket seg i arbeidet med inkluderende arbeidsliv i Østfold. Årets pris gikk til fabrikken på Råbekken i Fredrikstad.

–Vi har redusert sykefraværet med 46 prosent siden vi signerte avtalen i 2008, og vi har brukt tid på å skape tillit mellom ledere og ansatte, sier fabrikksjef Lars Joramo. Råbekken konkurrerte tett med Glomma Papp og Trøgstad kommune. Det var 16 bedrifter og enkeltpersoner som var foreslått til prisen, men kun tre bedrifter ble nominert.

Involvering og inkludering

På Råbekken har fabrikken pekt ut tre hovedområder som de har jobbet strategisk med de siste årene: løsningsfokusert lederskap, involvering og inkludering og bedriftshelsetjenesten.

I tillegg til innsats for redusert sykefravær, har Stabburet på Råbekken jobbet med konkrete tiltak som lese - og skrivekurs og å styrke samarbeidet mellom tillitsvalgte og ledelsen. Dette har gitt resultater.

Feiring med ansatte

På Råbekken ble prisen feiret med gratis lunsj og kaker til alle ansatte. - Vi har skapt en stolthetsfølelse for alle som jobber på Råbekken, og vi har vist at vi er mer enn en vegg langs Rolvsøyveien, understreker fabrikksjefen.