Skip to main content

Global Compact logo

Global Compact

Orkla sluttet seg til FN-initiativet Global Compact i 2005.

Tilslutningen til Global Compact innebærer at Orkla sammen med mer enn 8000 andre bedrifter og organisasjoner verden over har forpliktet seg til å fremme Global Compacts ti kjerneprinsipper knyttet til menneske- og arbeidstakerrettigheter, miljø og anti-korrupsjon. Orkla er medlem av Global Compacts nordiske nettverk for læring og erfaringsutveksling.

Konsernsjefens støtte

- Global Compacts ti prinsipper har gitt nyttig veiledning i utarbeidelsen av Orklas egne retningslinjer for samfunnsansvar, sier konsernsjef Peter A. Ruzicka.

Gjennom tilslutningen til Global Compact forplikter konsernet seg til en årlig statusrapportering. Orkla bruker bærekraftsrapporten til å vise hvordan arbeidet med disse temaene foregår i konsernet.

 • FN-flagget. Foto: www.colourbox.no

  Arbeidstaker- og menneskeretter

  Støtte til de grunnleggende menneskerettighetene som er nedfelt i FNs menneskerettighetserklæring, er en av hjørnesteinene i Orklas verdigrunnlag.   
 • Orkla har et uttalt mål om null skader på mennesker og miljø

  Miljø

  Orkla opererer innenfor mange og ulike områder. Våre virksomheter påvirker miljøet gjennom hele verdikjeden, fra råvareproduksjon til sluttbrukers håndtering av avfall.
 • Orkla har nulltoleranse for korrupsjon

  Anti-korrupsjon

  Verdiskapning i Orkla skal skje i henhold til våre etiske retningslinjer og gjeldende lovverk. Som en konsekvens av dette, har vi nulltoleranse for korrupsjon.  

Rapportering

 • Global Compact

  Global Compact

  Orkla sluttet seg til FN-initiativet Global Compact i 2005, og deltar sammen med mer enn 12000 andre bedrifter og organisasjoner i arbeidet med å fremme Global Compacts ti kjerneprinsipper for menneske- og arbeidstakerrett...

Årsrapport 2015

Bærekraftsrapport inkludert
Årsrapport 2015 - Bærekraftsrapport inkludert