Skip to main content

Interessentdialog-illustrasjon

Interessentdialog

God interessentdialog er viktig for å ivareta Orklas ansvar overfor ulike interessentgrupper, tilpasse seg endringer i samfunnet og for å skape tillit til virksomheten.

Orkla har en aktiv dialog med kunder, leverandører, ansatte, eiere, myndigheter og samfunnsaktører, og er opptatt av å forstå deres synspunkter. Selskapene i Orkla skal legge til rette for en god og effektiv håndtering av klager og andre henvendelser. Gjennom samarbeid med andre kan Orkla oppnå større fremskritt i arbeidet for en bærekraftig verdikjede. 

 • Daværende landbruks- og matminister Sylvi Listhaug besøker Grandiosa-fabrikken på Stranda 19. februar 2015. Til høyre: konserndirektør Håkon Mageli.

  Dialog med myndigheter og politikere

  Orkla har dialog med myndigheter og politikere på nasjonalt nivå og i EU om handelspolitiske rammebetingelser, ernæring og helse og andre forhold som krever samarbeid mellom næringsliv og myndigheter. 
 • Dialog med organisasjoner

  Dialog med organisasjoner

  Orkla er medlem av FNs Global Compact og deltar i Global Compacts nordiske nettverk, der formålet er erfaringsutveksling og kompetanseheving innenfor aktuelle samfunnsansvarstemaer.
 • Magnus Ekholm i Orkla Foods Sveriges forbrukerservice

  Kundedialog

  Arbeidet med å utvikle nye produkter og løsninger må baseres på god forståelse for kundens behov. Samtidig søker Orklas selskaper å legge til rette for god håndtering av klager og andre henvendelser fra sine kunder.

Kontaktperson

 • Håkon Mageli

  Håkon Mageli

  Konserndirektør Kommunikasjon og Corporate Affairs

  + 47 928 45 828

  Send email

Orklas viktigste interessenter

 • Kunder og forbrukere
 • Investorer
 • Leverandører
 • Myndigheter
 • Interesseorganisasjoner
 • Forskningsmiljøer
 • Lokalsamfunn
 • Medarbeidere