Skip to main content

Dialog med organisasjoner

Dialog med organisasjoner

Orkla er medlem av FNs Global Compact og deltar i Global Compacts nordiske nettverk, der formålet er erfaringsutveksling og kompetanseheving innenfor aktuelle samfunnsansvarstemaer.

Orkla er også medlem av Transparancy International, og bruker medlemsskapet til å få innspill til konsernets anti-korrupsjonsarbeid.

Orkla og flere av selskapene har dialog og samarbeid med fagmiljøer og interesseorganisasjoner som kan bistå selskapene med faglige råd og innspill, eller bidra i forbedringsarbeid. Blant annet samarbeider flere av selskapene med svenske Igelösa Life Science Community og Antidiabetic Food Centre i Lund om forskning og utvikling knyttet til ernæring og helse.

Orkla, Orkla Confectionery & Snacks Norge, Pierre Robert Group, Orkla Home & Personal Care (tidligere Lilleborg) og Orkla Foods Norge er medlem av Initiativ for Etisk Handel. Orkla Foods Sverige samarbeider med flere organisasjoner knyttet til sitt bærekraftsarbeid, blant annet Marine Stewardship Council, Håll Sverige Rent og Friends.

Orkla har regelmessig dialog med både LO og interesseorganisasjoner tilknyttet næringsmidler og landbruk. Vi har også dialog med miljøorganisasjoner som Greenpeace, Regnskogfondet og Framtiden i Våre Hender.