Skip to main content

Opplæring

Orkla legger vekt på å forebygge korrupsjon, og antikorrupsjon inngår som et fast tema i Orklas lederopplæring og i konsernets generelle opplæring i samfunnsansvar.

Dette kommer i tillegg til selskapenes egne opplæringsaktiviteter.

Resultat 2012

  • Opplæring i antikorrupsjon er gjennomført for totalt 99 ledere og nøkkelmedarbeidere. Dette representerer 0,3 % av konsernets totale antall ansatte.
  • Konkurranserett inngår som et fast tema i Orklas kompetanseprogram for salg og innkjøp. I tillegg har konsernets juridiske avdeling gjennomført opplæring for ledere og nøkkelpersoner i salg og innkjøp i Orklas norske selskaper. I alt er opplæring i konkurranserett gjennomført for 166 ledere og nøkkelmedarbeidere. Dette representerer 0,6 % av konsernets totale antall ansatte.

Mål 2013/2014

  • Rutinene for opplæring i antikorrupsjon og konkurranserett skal revideres.