Skip to main content

Opplæring

Ansvarsfull drift forutsetter at ledere og medarbeidere har evne til å utvise et godt skjønn.

Bevisstgjøring knyttet til lederens helhetsansvar er derfor en sentral del av Orklas lederopplæring, og arbeid med bedriftskultur og verdier har høy prioritet. Opplæring av medarbeidere i Orklas etiske retningslinjer skjer som en del av selskapenes introduksjonsprogram for nyansatte, samt på konsernets kompetanseprogram for ledere. Konsernet gjennomfører også spesialopplæring for nøkkelmedarbeidere, for eksempel i anti-korrupsjon og leverandøroppfølging.