Skip to main content

Nidar har forpliktet seg til å gå over til sertifisert kakao gjennom UTZ Certifieds program. Ordningen setter kakaobøndene i stand til å leve av kakaoen, og sikrer at den er dyrket under anstendige forhold. All kakaoen i Nidars sjokolade er nå sertifisert gjennom UTZ Certified. Panda og Kalev kjøper også kakao gjennom dette programmet.

Samfunnsengasjement

Orklas mange selskaper er avhengig av et godt samspill med det samfunnet de er en del av. Samtidig skaper virksomhetene selv positive ringvirkninger for samfunnet.

Selskapenes viktigste bidra til samfunnet er den økonomiske velferdsøkningen som selskapene bidrar til i form av sysselsetting, skatter og avgifter, men engasjement på områder som utdanning, forskning og kultur gir også nytte både for selskapene og samfunnet.

  • Orkla Friends Fund

    Orkla Friends Fund ble opprettet sommeren 2015, samtidig som Orklas nye visjon «Din venn hver dag» ble lansert. Orklas selskaper skal utpeke et veldedig formål som får motta 100.000 kroner fra Orkl...

Orkla tar vare på kulturarven

Orkla forvalter kulturskatter som Borregaard hovedgård og Løkken verk.
Orkla tar vare på kulturarven