Top image - annual report
  Scroll to top

  Nøkkeltall

  LAST NED

    Nøkkeltall.pdf 115,44 kB

   
  Scroll to top

  Konsernsjefen har ordet

  I 2012 har Orkla tatt store og avgjørende steg mot å bli et rendyrket merkevareselskap med fokus på de nordiske markedene. Samtidig som vi har gjennomført omfattende strukturelle grep, har vi levert tilfredsstillende resultater. 

  LAST NED:

    Konsernsjefen har ordet.pdf 81,70 kB

   
  Scroll to top

  Årsberetning

  Orkla kommuniserte høsten 2011 en ny strategisk retning for konsernet, som medfører at Orkla vil konsentrere sine ressurser om merkevarevirksomhet og gradvis fremstå som et mer rendyrket, nordisk forankret merkevareselskap. Styret har i 2012 arbeidet med å operasjonalisere denne strategien, og har gjennomført en rekke viktige strukturelle grep i tråd med dette. 

  LAST NED:

    Årsberetning.pdf 2,09 MB

   
  Scroll to top

  Årsregnskap 2012

   
  Scroll to top

  Verdiskaping

   
  Scroll to top

  Forretningsområder

  Orklas Merkevareområde består av fem forretningsområder: Orkla Home & Personal, Orkla Confectionery & Snacks, Orkla Foods, Orkla International og Orkla Food Ingredients. Orklas øvrige virksomheter består av Jotun, Sapa (del av famtidig JV), Sapa Heat Transfer, Hydro Power og Orkla Eiendom.

   
  Scroll to top

  Nøkkelpersoner

  LAST NED:

    Styret i Orkla.pdf 328,89 kB

    Konsernledelsen.pdf 291,76 kB