Top image - ÅRSRAPPORT 2013
  Scroll to top

  NØKKELTALL

  Last ned

    Nøkkeltall.pdf 145,64 kB

   
  Scroll to top

  KONSERNSJEFEN HAR ORDET

  2013 har vært et år preget av endringer. Etter at styret høsten 2011 besluttet å fokusere på merkevarevirksomheten i Orkla, har arbeidet med å skape et mer rendyrket og konkurransekraftig selskap kommet godt i gang. Orklas nye logo og visuelle profil, som vi presenterte høsten 2013, er et synlig uttrykk for Orklas nye retning.

  Last ned

    Konsernsjefen har ordet.pdf 127,27 kB

   
  Scroll to top

  ÅRSBERETNING

  Den overordnede strategien om å transformere Orkla til et nordisk forankret merkevarekonsern ligger fast. Styret har gjennom 2013 arbeidet med organisering og styrking av merkevarevirksomheten. Det er i 2013 samlet sett blitt investert over 6 mrd. kroner i nye merkevarevirksomheter.

  Last ned

    Årsberetning.pdf 759,95 kB

   
  Scroll to top

  ÅRSREGNSKAP 2013

   
  Scroll to top

  FORRETNINGSOMRÅDER

  Orklas merkevareområde består av en portefølje av kjente merkevarer og konseptløsninger, med hovedsakelig nummer én- eller to-posisjoner innenfor de respektive kategoriene. Orkla er i tillegg en viktig leverandør til det europeiske bakerimarkedet.
  Merkevareområdet er inndelt i fem forretningsområder: Orkla Foods, Orkla Confectionery & Snacks, Orkla Home & Personal, Orkla International og Orkla Food Ingredients.
  Orklas øvrige virksomheter består av Gränges, Hydro Power samt aksjer og finansielle eiendeler, i tillegg til investeringene i Sapa (JV) (50 % eierandel) og Jotun (42,5 % eierandel).

   
  Scroll to top

  NØKKELPERSONER

  Last ned

    Styret i Orkla.pdf 208,29 kB

    Konsernledelsen.pdf 239,70 kB