Annual Report 2014
  Scroll to top

  NØKKELTALL

  Last ned

    Nøkkeltall.pdf 221,88 kB

   
  Scroll to top

  KONSERNSJEFEN HAR ORDET

  Orkla har i løpet av året gjennomført flere strukturelle grep og tilpasninger for å styrke Orklas posisjon som ledende merkevareselskap med lokal forankring. Vi har fortsatt en vei å gå før tiltakene viser seg i form av tilfredsstillende resultater. Innsatsen for å oppnå forbedret organisk vekst og lønnsomhet fortsetter derfor med uforminsket styrke.

  Last ned

    Konsernsjefen har ordet.pdf 151,36 kB

   
  Scroll to top

  ÅRSBERETNING

  Styret har gjennom 2014 fortsatt arbeidet med å omdanne Orkla til et rendyrket merkevareselskap med tydelig fokus på drift. Gjennom flere selskapstransaksjoner har ytterligere kapital blitt allokert til merkevarevirksomheten. I tillegg har konsern- og ledelsesstrukturen blitt tilpasset, og det har blitt gjennomført omfattende restrukturerings- og kostnadstiltak for å styrke kjernevirksomheten. Til sammen har det blitt lagt et solid grunnlag for fremtidig verdiskaping innen merkevareområdet.

  Last ned

    Årsberetning.pdf 288,93 kB

   
  Scroll to top

  ÅRSREGNSKAP 2014

   
  Scroll to top
   
  Scroll to top

  FORRETNINGSOMRÅDER

  Orklas merkevarevirksomhet består av fire forretningsområder: Orkla Foods, Orkla Confectionery & Snacks, Orkla Home & Personal og Orkla Food Ingredients. Orkla har i tillegg virksomhet organisert under forretningsområdet Orkla Investments, som består av Hydro Power, eiendom og finansielle eiendeler, i tillegg til investeringene i Sapa (JV) (50 % eierandel), Jotun (42,5 % eierandel) og Gränges (31,0 % eierandel).

   
  Scroll to top

  NØKKELPERSONER

  Last ned

    Styret i Orkla.pdf 139,50 kB

    Utvidet konsernledelse.pdf 149,12 kB