Top Banner
  Scroll to top

  NØKKELTALL

  Last ned

    Nøkkeltall.pdf 685,70 kB

   
  Scroll to top

  KONSERNSJEFEN HAR ORDET

  Orkla har i 2015 styrket sin posisjon som merkevareselskap gjennom flere oppkjøp av strategisk betydning. Ved å flytte produksjon og effektivisere fabrikkstrukturen har vi startet arbeidet med å legge et solid grunnlag for vår langsiktige konkurransekraft. Med Orkla-kompasset har vi fått en felles verdiplattform som gjør det enklere å jobbe som ett Orkla.

  Last ned

    Konsernsjefen har ordet.pdf 203,01 kB

   
  Scroll to top

  ÅRSBERETNING

  Styret har gjennom 2015 tatt ytterligere strukturelle grep for å styrke Orkla som et ledende merkevareselskap, med Norden og Baltikum som hovedmarkeder. I tillegg har konsernet styrket sine posisjoner betraktelig i Sentral-Europa. Gjennom flere oppkjøp har ca. 3 mrd. kroner blitt investert i merkevarevirksomheten, samtidig som eiendeler av ikke-strategisk art er blitt realisert til en verdi av ca. 1,4 mrd. kroner. I løpet av året har det i tillegg vært flere prosesser for optimalisering og effektivisering av fabrikkstrukturen. Som et ledd i dette arbeidet sentraliserte Orkla i 2015 produksjon og logistikk på forretningsområdenivå for å bedre konkurransekraften gjennom kostnadsforbedringer. Det har således blitt lagt et solid grunnlag for fremtidig verdiskaping innen merkevareområdet.

  Last ned

    Årsberetning.pdf 585,57 kB

   
  Scroll to top

  BÆREKRAFT

  Med en befolkning på over syv milliarder er presset på jordens ressurser sterkt. Verden står overfor omfattende bærekraftsutfordringer som får betydning for Orkla og samfunnet vi er en del av.

  Last ned

    Bærekraft.pdf 2,56 MB

   
  Scroll to top

  ÅRSREGNSKAP 2015

   
  Scroll to top
   
  Scroll to top

  FORRETNINGSOMRÅDER

  Orklas merkevarevirksomhet består av forretningsområdene Orkla Foods, Orkla Confectionery & Snacks, Orkla Care og Orkla Food Ingredients. Orkla har i tillegg virksomhet som er organisert under forretningsområdet Orkla Investments, som består av investeringene i Sapa (50 % eierandel) og Jotun (42,5 % eierandel), i tillegg til Hydro Power, eiendom og finansielle eiendeler.

   
  Scroll to top

  NØKKELPERSONER

  Last ned

    Styret i Orkla.pdf 174,31 kB

    Konsernledelsen.pdf 174,19 kB