Bærekraftige innkjøp

I Orkla er vi opptatt av å bruke råvarer som er produsert med omtanke for mennesker, dyr og miljø. Vi samarbeider derfor nært med våre leverandører i arbeidet for bærekraftige verdikjeder.

Befolkningsvekst og stadig mer merkbare klimaendringer gjør at presset på naturressursene våre øker. Samtidig ser vi at produksjonen av råvarer som fisk og sjømat, palmeolje og kakao kan føre til store sosiale og miljømessige utfordringer.

Vi er opptatt av at råvarene vi bruker i produktene våre, er produsert med omtanke for mennesker, miljø og dyr. Derfor samarbeider vi nært med våre leverandører for å håndtere sosiale og miljømessige utfordringer. Vi har engasjert oss i arbeidet med å verne om regnskogen og har tatt et tydelig standpunkt i debatten om palmeolje. Gjennom samarbeid med globale miljøordninger jobber vi for å sikre at råvarene i fiskeproduktene våre er bærekraftig fisket. Vi har tro på at merkeordninger er et godt verktøy for å sikre arbeidstakerrettigheter og minimere negativ miljøpåvirkning. Derfor finner du ulike sertifiseringsmerker på mange av våre produkter, slik at du enkelt kan velge dem som bidrar til en bærekraftig utvikling.

Siden vi kjøper råvarer fra store deler av verden, er vi opptatt av at alle våre leverandører – uavhengig av land – følger Orklas etiske leverandørkrav og sørger for at produksjonen skjer i tråd med internasjonale, anerkjente krav til menneskerettigheter, arbeidsforhold, miljø og antikorrupsjon.

Hovedmål frem mot 2025

  • Sikre respekt for arbeidstaker- rettigheter
  • Verifisert bærekraftig produk- sjon av viktige råvarer
  • Fremme bærekraftig jordbruk og fiske
  • 100 % gjenvinnbar emballasje
  • 75 % emballasje fra resirkulerte materialer
  • 50 % plastemballasje fra resirkulerte eller fornybare materialer

Orklas arbeid med bærekraftige innkjøp og emballasje bidrar positivt til FNs bærekraftsmål nummer 2, 8, 13, 14, 15 og 17.

Kontakt

Sophie Arildsson

Responsible Sourcing Manager

sophie.arildsson@orkla.no

+47 917 22 130