Bærekraftige innkjøp

I Orkla er vi opptatt av å bruke råvarer som er produsert med omtanke for mennesker, dyr og miljø. Vi samarbeider derfor nært med våre leverandører i arbeidet for bærekraftige verdikjeder.

Bærekraftsløfte

Orkla skal utvikle bærekraftige verdikjeder. I 2020 skal alle innkjøp følge Orklas prinsipper for bærekraftig produksjon.

Mål 2020

  • Alle leverandører etterlever Orklas etiske leverandørkrav.
  • Viktige jordbruksprodukter, animalske produkter, marine råvarer og emballasje skal være bærekraftig produsert.
  • Bidra til langsiktig forbedring av levevilkårene for 10.000 bønder.

Resultater 2016

  • Vi har økt andelen marine råvarer fra MSC sertifisert fiskeri fra 75 % til 81 %
  • Rundt 200 av våre produkter er MSC sertifisert
  • Rundt 400 av våre produkter er UTZ-merket
  • Pierre Robert Group innførte GOTS-sertifisert økologisk bomull.
  • Nært samarbeid med palmeoljeleverandører og RSPO for å forhindre avskoging og fremme bærekraftig produksjon av palmeolje.

Vår definisjon av bærekraft

En bærekraftig utvikling handler om å ivareta behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge for fremtidige generasjoners muligheter til å dekke sine.

Ansvarlige innkjøp

Befolkningsvekst og stadig mer merkbare klimaendringer gjør at presset på naturressursene våre øker. Samtidig ser vi at produksjonen av råvarer som fisk og sjømat, palmeolje og kakao kan føre til store sosiale og miljømessige utfordringer.

Vi er opptatt av at råvarene vi bruker i produktene våre, er produsert med omtanke for mennesker, miljø og dyr. Derfor samarbeider vi nært med våre leverandører for å håndtere sosiale og miljømessige utfordringer. Vi har engasjert oss i arbeidet med å verne om regnskogen og har tatt et tydelig standpunkt i debatten om palmeolje. Gjennom samarbeid med globale miljøordninger jobber vi for å sikre at råvarene i fiskeproduktene våre er bærekraftig fisket. Vi har tro på at merkeordninger er et godt verktøy for å sikre arbeidstakerrettigheter og minimere negativ miljøpåvirkning. Derfor finner du ulike sertifiseringsmerker på mange av våre produkter, slik at du enkelt kan velge dem som bidrar til en bærekraftig utvikling.

Siden vi kjøper råvarer fra store deler av verden, er vi opptatt av at alle våre leverandører – uavhengig av land – følger Orklas etiske leverandørkrav og sørger for at produksjonen skjer i tråd med internasjonale, anerkjente krav til menneskerettigheter, arbeidsforhold, miljø og antikorrupsjon.

Les mer om vårt arbeid med bærekraftige innkjøp i Orklas bærekraftsrapport.

Etiske retningslinjer for leverandører

Engelsk tekst.

Les mer

FNs bærekraftsmål

Vårt arbeid med bærekraftige innkjøp støtter FNs globale bærekraftsmål

Les mer

Kontakt

Per Røhnebæk

Head of Sourcing Development and Support

per.rohnebek@orkla.no

+47 47 41 47 72

Sophie Arildsson

Responsible Sourcing Manager

sophie.arildsson@orkla.no

+47 917 22 130