Gode råvarer fra havet

I Orkla er vi opptatt av at råvarene vi bruker i fiskeproduktene våre, er bærekraftig fisket. Derfor samarbeider vi med globale miljøordninger for å verne om havet.

Flere av selskapene våre lager produkter som har sin opprinnelse i havet. Stabbur-Makrell, Möller’s Tran, Abba og Kalles Kaviar er blant våre kjente merkevarer. Vi har over lang tid engasjert oss i initiativ for å verne om havmiljøet. Vi jobber blant annet med miljømerkingsordningen MSC, Marine Stewardship Council, som er en global miljømerking for fisk fra verdenshavene. Gjennom å MSC-merke produktene våre bidrar vi til bærekraftig fiske og gjør det enkelt for forbruker å ta valg som er bra for miljøet. MSC-merket betyr at alle deler av matvarekjeden er sertifisert. Fiskeingrediensene vi benytter i produktet, stammer fra en miljømerket bestand som er fisket fra en sertifisert båt og produsert på en måte som ikke skader miljøet.

I Orkla har vi et eget sentralt team for marine råvarer, som støtter selskapene i arbeidet med å utvikle planer for bærekraftig fiske. De kjøper inn sertifiserte råvarer, gjennomfører bestandsvurderinger og følger opp våre leverandører.

Les mer om hvordan vi jobber med bærekraftig fisk og sjømat i  Orklas bærekraftsrapport.

Resultater

  • Våre matselskaper har økt andelen marine råvarer fra MSC-sertifisert fiskeri til 92 %.
  • Rundt 220 av Orklas fiske- og skalldyrprodukter er MSC-sertifisert.
  • Den svenske favoritten Kalles Kaviar har miljømerket MSC på hele sortimentet.
  • Svenske forbrukere som kjøper Abba tunfisk på boks, kan nå spore hvor tunfisken kommer fra, lære seg mer om fisken og få vite navnet på kapteinen på båten som fisket den.