Gode råvarer fra havet

I Orkla er vi opptatt av at råvarene vi bruker i fiskeproduktene våre, er bærekraftig fisket. Derfor samarbeider vi med globale miljøordninger for å verne om havet.

Flere av selskapene våre lager produkter som har sin opprinnelse i havet. Stabbur-Makrell, Möller’s Tran, Abba og Kalles Kaviar er blant våre kjente merkevarer. Vi har over lang tid engasjert oss i initiativ for å verne om havmiljøet. Vi jobber blant annet med miljømerkingsordningen MSC, Marine Stewardship Council, som er en global miljømerking for fisk fra verdenshavene. Gjennom å MSC-merke produktene våre bidrar vi til bærekraftig fiske og gjør det enkelt for forbruker å ta valg som er bra for miljøet. MSC-merket betyr at alle deler av matvarekjeden er sertifisert. Fiskeingrediensene vi benytter i produktet, stammer fra en miljømerket bestand som er fisket fra en sertifisert båt og produsert på en måte som ikke skader miljøet.

I Orkla har vi et eget sentralt team for marine råvarer, som støtter selskapene i arbeidet med å utvikle planer for bærekraftig fiske. De kjøper inn sertifiserte råvarer, gjennomfører bestandsvurderinger og følger opp våre leverandører.

Les mer om hvordan vi jobber med bærekraftig fisk og sjømat i Orklas bærekraftsrapport.