Policy for dyrevelferd

Vårt mål er å kjøpe alle animalske råmaterialer og produkter i tråd med denne policy innen 2025.

Over hele verden aler mennesker opp millioner av dyr til eget forbruk. Dyrenes velferd er avhengig av én milliard mennesker som arbeider med oppdrett, administrasjon, transport og behandling av dyrene. Orkla har en lang rekke produkter som inneholder ingredienser eller komponenter som stammer fra dyr, som f.eks. storfekjøtt, svinekjøtt, fjærfe, egg, ull og ingredienser i meieriprodukter. Som en ledende næringsmiddelprodusent ønsker vi å gjøre en forskjell ved å sørge for dyrenes velferd i verdikjeden vår. I løpet av 2018 har vi utviklet en dyrevernspolicy som omfatter dyrenes velferd før, under og etter dyrenes produktive liv. Våre metoder for overvåking og forbedring av dyrenes velferdsstandarder i hele vår globale verdikjede, baserer seg på Verdens helseorganisasjons fem friheter: Frihet fra sult og tørst, frihet fra ubehag, frihet fra smerte, skade eller sykdom, frihet til å uttrykke normal oppførsel og frihet fra frykt og (kronisk) nød. Formålet med Orklas dyrevernspolicy er å øke bevisstheten om dyrevelferd samt å guide våre leverandører og bidra til mer ansvarlig forretningspraksis. Målet vårt er å kjøpe alle viktige animalske råmaterialer og produkter fra bærekraftige kilder innen 2020.

Orkla Animal Welfare Policy