Sertifiserer for å redusere barnearbeid

Kakao er en viktig råvare i sjokoladeproduktene våre. Vi samarbeider derfor med UTZ Certified for å sikre at kakaoen vi bruker er dyrket på en bærekraftig måte.

Små kakaogårder i Vest-Afrika står for nær 70 % av verdens kakaoproduksjon. I Orkla er vi opptatt av å redusere risikoen for barnearbeid og bidra til å bedre kakaobøndenes inntektsmuligheter og levevilkår.

Sertifisert kakao er det beste virkemidlet vi har for å vite at varen vi kjøper er ansvarlig dyrket. Derfor samarbeider vi med UTZ Certified for å sikre bærekraftig kakaodyrking. Målet vårt er at all kakao vi kjøper til vår sjokoladeproduksjon skal være bærekraftig produsert innen 2020.

Det er dokumentert at UTZ gir barna i familiene som dyrker kakao bedre muligheter. På grunn av UTZ-programmet som de sertifiserte kakaobøndene deltar i, har bøndene som leverer kakao til UTZ høyere avlinger per hektar og lavere utgifter. Til sammen gir det høyere inntekt, og disse inntektene brukes til å dekke utgifter for å sende barna på skole.

Å få flere barn på skolen er et av de viktigste tiltakene for å redusere utfordringene med barnearbeid, og det er derfor veldig gledelig å se resultatene som vises at andelen barn som går på skole øker når bøndene sertifiseres.

Fakta om kakao

 

  • Kakao er en viktig råvare i vår sjokoladeproduksjon i Norden og Baltikum.
  • Vi har som mål all kakao vi kjøper skal være bærekraftig produsert innen 2020.
  • Rundt 400 av våre produkter er i dag UTZ-merket.
  • UTZ Certified er et av verdens største uavhengige sertifiseringsprogram for kakao.