Guide i merkejungelen

GOTS, UTZ, MSC eller FSC – hva betyr de små merkene på produktene, og hvorfor bruker vi dem?

Enkelte av råvarene vi bruker i produktene våre, krever litt ekstra omtanke. Sertifiseringsordninger kan hjelpe oss med å sikre at råvarene er produsert med respekt for mennesker, dyr og miljø. Her har vi samlet noen av de vanligste merkeordningene.

 

GOTS – Global Organic Textile Standard

En anerkjent internasjonal sertifiseringsordning for økologiske tekstiler. Merket ble introdusert i 2008 og stiller sosiale krav så vel som miljøkrav til hele verdikjeden, også hos underleverandører.
Les mer om GOTS

UTZ

Verdens største program for bærekraftig kakao. UTZ-sertifisering skal sikre sporbarhet, bærekraftig jordbruk og bedre lønns- og arbeidsvilkår for kakaoprodusentene.
Les mer om UTZ

FSC

Forest Stewardship Council er den ledende internasjonale sertifiseringsordningen for skogbruk. Sikrer at FSC-merkede tre- og papirprodukter kommer fra bærekraftig skogbruk.
Les mer om FSC

MSC

Marine Stewardship Council er en global miljømerking for fisk fra verdenshavene. MSC-merket betyr at alle deler av matvarekjeden er sertifisert: Fiskebestanden er miljømerket, det blir fisket fra en sertifisert båt, og fisken blir bearbeidet på en måte som ikke skader miljøet.
Les mer om MSC

Svanemerket

Et offisielt nordisk miljømerke med kriterier for miljø og klima gjennom hele livssyklusen.
Les mer om Svanemerket

Nøkkelhullet

En merkeordning som skal gjøre det lettere å velge sunnere matvarer. Nøkkelhullsmerket mat inneholder mindre sukker og salt, mer fullkorn og fiber, og sunnere eller mindre fett. Myndighetene står bak ordningen, som er basert på kostrådene fra Helsedirektoratet.
Les mer om Nøkkelhullet