Trygge produkter

Topp kvalitet og trygg mat er noe vi tar på alvor i Orkla. Derfor stiller vi de samme strenge kravene til kvalitet i alle land der vi produserer eller selger våre produkter.

Mattrygghet og produktsikkerhet i Orkla

Våre kunder og forbrukere blir stadig mer opptatt av hva de spiser, hvor maten kommer fra og hvordan den lages. At maten er trygg, mener vi er en helt grunnleggende forutsetning. Derfor jobber vi hver eneste dag med å sikre trygg mat gjennom hele verdikjeden, fra råvarene dyrkes og frem til produktet havner i butikkhyllene. Vi har som ambisjon å være på nivå med de beste selskapene i verden innen mattrygghet.

Gjennom vår egen mattrygghetsstandard stiller vi strenge krav til hvordan råvarene dyrkes, produseres og transporteres. I fremstillingsprosessen fra råvare til ferdigvare tilbereder vi maten i kontrollerte former, med riktig temperatur og med strenge krav til kvalitetssikring, før det endelige produktet finner veien til butikkhyllene. Mattrygghetsstandarden sikrer at Orklas fabrikker holder det samme høye nivået, fra chipsproduksjonen på Toten og Grandiosa-fabrikken på Stranda til vegetarselskapet MTR Foods, som lager ferdigmat og krydder i Bangalore, India.

Et spørsmål om tillit

Slik er det også når vi utvikler og produserer velværeprodukter, vaskemidler, rengjøringsprodukter, malerverktøy og tekstiler. Vi har strenge retningslinjer for produktsikkerhet gjennom hele verdikjeden for å sikre at ingrediensene vi bruker, emballasjen og selve produktet er trygt i bruk. Arbeidet med forbrukersikkerhet er basert på et føre-var-prinsipp. Det betyr at vi følger med på forskning og hele tiden jobber med å videreutvikle og forbedre produktene våre med tanke på helse og miljø. Topp kvalitet og trygghet er en hovedprioritet for alle våre merkevarer.

Les mer om vårt arbeid med mattrygghet og produktsikkerhet i Orklas bærekraftsrapport.

Hovedmål frem mot 2020

Orkla satte i 2014 følgende mål for arbeidet med mattrygghet frem til 2020:

  • Alle fabrikkene skal oppfylle kravene i Orklas mattrygghetsstandard
  • Alle Orklas selskaper og fabrikker skal ha en sterk mattrygghetskultur
  • Alle leverandørene skal oppfylle Orklas strenge krav til mattrygghet
  • Vi skal intensivere arbeidet for trygge og sunne råvarer i hele verdikjeden, gjennom samarbeid med bønder og gode sporbarhetssystemer
  • Vi skal samarbeide med eksterne fagmiljøer for å bli enda bedre til å håndtere nye risikoforhold i verdikjeden.

I 2017 satte vi nye mål for arbeidet med trygge produkter frem mot 2025. Målet om et stabilt høyt nivå på mattrygghet i alle matvareselskaper er videreført, og tydelige mål er etablert for de selskapene som produserer andre typer produkter. Arbeidet støtter FNs globale bærekraftsmål SDG 12 og SDG 17.

Bærekraftsmål frem mot 2025

  • 100 % av våre matfabrikker oppfyller mattrygghetsstandarden
  • 100 % godkjente leverandører
  • Alle produkter er trygge å bruke

FNs bærekraftsmål

Vårt arbeid med mattrygghet støtter FNs globale bærekraftsmål

Les mer

Orkla Food Safety Standard

Orkla Food Safety Standard (OFSS) er fundamentet for mattrygghetsarbeidet i Orkla, og sikrer et høyt og enhetlig nivå på alle konsernets fabrikker.

Les mer

Oppfølging av Orklas leverandører

Gjennom Orklas felles system for godkjenning og oppfølging av leverandører sikrer vi at selskapene i konsernet har verktøy og retningslinjer for å foreta risikovurdering, godkjenne og følge opp leverandører av råvarer, emballasje og leieproduserte ferdigvarer.

Les mer

Kontakt

Terje Solbakken

Direktør for mattrygghet i Orkla

Terje.Solbakken@orkla.no

+47 928 96 747