Trygge produkter

Topp kvalitet og trygg mat er noe vi tar på alvor i Orkla. Derfor stiller vi de samme strenge kravene til kvalitet i alle land der vi produserer eller selger våre produkter.

Mattrygghet og produktsikkerhet i Orkla

Våre kunder og forbrukere blir stadig mer opptatt av hva de spiser, hvor maten kommer fra og hvordan den lages. At maten er trygg, mener vi er en helt grunnleggende forutsetning. Derfor jobber vi hver eneste dag med å sikre trygg mat gjennom hele verdikjeden, fra råvarene dyrkes og frem til produktet havner i butikkhyllene. Vi har som ambisjon å være på nivå med de beste selskapene i verden innen mattrygghet.

Gjennom vår egen mattrygghetsstandard stiller vi strenge krav til hvordan råvarene dyrkes, produseres og transporteres. I fremstillingsprosessen fra råvare til ferdigvare tilbereder vi maten i kontrollerte former, med riktig temperatur og med strenge krav til kvalitetssikring, før det endelige produktet finner veien til butikkhyllene. Mattrygghetsstandarden sikrer at Orklas fabrikker holder det samme høye nivået, fra chipsproduksjonen på Toten og Grandiosa-fabrikken på Stranda til vegetarselskapet MTR Foods, som lager ferdigmat og krydder i Bangalore, India.

Et spørsmål om tillit

Slik er det også når vi utvikler og produserer velværeprodukter, vaskemidler, rengjøringsprodukter, malerverktøy og tekstiler. Vi har strenge retningslinjer for produktsikkerhet gjennom hele verdikjeden for å sikre at ingrediensene vi bruker, emballasjen og selve produktet er trygt i bruk. Arbeidet med forbrukersikkerhet er basert på et føre-var-prinsipp. Det betyr at vi følger med på forskning og hele tiden jobber med å videreutvikle og forbedre produktene våre med tanke på helse og miljø. Topp kvalitet og trygghet er en hovedprioritet for alle våre merkevarer.

 

Hovedmål frem mot 2025

  • 100 % matproduserende fabrikker på grønt nivå
  • 100 % godkjente leverandører
  • Fortsatt sikre at alle produkter er trygge

Orklas arbeid med mattrygghet og produktsikkerhet bidrar positivt til FNs bærekraftsmål nummer 2, 12 og 17.

Kontakt

Terje Solbakken

Direktør for mattrygghet i Orkla

Terje.Solbakken@orkla.no

+47 928 96 747