Trygge produkter

Topp kvalitet og trygg mat er noe vi tar på alvor i Orkla. Derfor stiller vi de samme strenge kravene til kvalitet i alle land der vi produserer eller selger våre produkter.

Bærekraftsløfte

Orkla stiller samme krav til produktkvalitet uavhengig av i hvilket land produktet produseres eller selges.

Mål 2020

  • Sørge for å ha en sterk mattrygghetskultur i alle Orklas
    selskaper og fabrikker.
  • Alle fabrikker oppfyller kravene i Orklas mattrygghetsstandard.
  • Alle leverandører oppfyller Orklas strenge krav til mattrygghet.
  • Orkla skal intensivere arbeidet for trygge og sunne råvarer i hele verdikjeden, gjennom samarbeid med bønder og gode sporbarhetssystem.

Mattrygghet og produktsikkerhet i Orkla

Våre kunder og forbrukere blir stadig mer opptatt av hva de spiser, hvor maten kommer fra og hvordan den lages. At maten er trygg, mener vi er en helt grunnleggende forutsetning. Derfor jobber vi hver eneste dag med å sikre trygg mat gjennom hele verdikjeden, fra råvarene dyrkes og frem til produktet havner i butikkhyllene. Vi har som ambisjon å være på nivå med de beste selskapene i verden innen mattrygghet.

Gjennom vår egen mattrygghetsstandard stiller vi strenge krav til hvordan råvarene dyrkes, produseres og transporteres. I fremstillingsprosessen fra råvare til ferdigvare tilbereder vi maten i kontrollerte former, med riktig temperatur og med strenge krav til kvalitetssikring, før det endelige produktet finner veien til butikkhyllene. Mattrygghetsstandarden sikrer at Orklas fabrikker holder det samme høye nivået, fra chipsproduksjonen på Toten og Grandiosa-fabrikken på Stranda til vegetarselskapet MTR Foods, som lager ferdigmat og krydder i Bangalore, India.

Et spørsmål om tillit

Slik er det også når vi utvikler og produserer velværeprodukter, vaskemidler, rengjøringsprodukter, malerverktøy og tekstiler. Vi har strenge retningslinjer for produktsikkerhet gjennom hele verdikjeden for å sikre at ingrediensene vi bruker, emballasjen og selve produktet er trygt i bruk. Arbeidet med forbrukersikkerhet er basert på et føre-var-prinsipp. Det betyr at vi følger med på forskning og hele tiden jobber med å videreutvikle og forbedre produktene våre med tanke på helse og miljø. Topp kvalitet og trygghet er en hovedprioritet for alle våre merkevarer.

Les mer om vårt arbeid med mattrygghet og produktsikkerhet i Orklas bærekraftsrapport.

FNs bærekraftsmål

Vårt arbeid med mattrygghet støtter FNs globale bærekraftsmål

Les mer

Orkla Food Safety Standard

Orkla Food Safety Standard (OFSS) er fundamentet for mattrygghetsarbeidet i Orkla, og sikrer et høyt og enhetlig nivå på alle konsernets fabrikker.

Les mer

Oppfølging av Orklas leverandører

Gjennom Orklas felles system for godkjenning og oppfølging av leverandører sikrer vi at selskapene i konsernet har verktøy og retningslinjer for å foreta risikovurdering, godkjenne og følge opp leverandører av råvarer, emballasje og leieproduserte ferdigvarer.

Les mer

Kontakt

Terje Solbakken

Direktør for mattrygghet i Orkla

Terje.Solbakken@orkla.no

+47 928 96 747