CDP

CDP (tidligere Carbon Disclosure Project) er en uavhengig non-profitt organisasjon som har verdens største database med selskapsinformasjon om klimaendring.

Orkla jobber systematisk med å minimere sitt miljøfotavtrykk og utarbeider årlig et miljøregnskap som viser endringene i virksomhetenes miljøpåvirkning. Siden 2008 har Orkla rapportert miljøinformasjon til investorinitiativet CDP, som har utviklet seg til å bli det ledende systemet for klima- og miljørapportering internasjonalt. CDPs vurdering omfatter både policy, klima- og energiregnskap, tiltak og forbedringer. Antall selskap som rapporterer til CDP, øker for hvert år, og CDP tar stadig nye initiativ for å sette miljø på agendaen.

Orkla har de siste årene også rapportert til CDPs skog- og vannprogrammer.

Du kan finne alle Orklas rapporter her

Alle CDPs rapporter og resultater er gratis tilgjengelige for ikke-kommersiell bruk, men du må registrere deg på CDPs nettside for å kunne se deres data