Retningslinjer og styringsrutiner

Her har vi samlet beskrivelser av policy-dokumenter og retningslinjer knyttet til Orklas samfunnsansvar. I tillegg kan du lese mer om Orklas styringsrutiner for arbeidet med samfunnsansvar og bærekraft her.

Retningslinjer