Ansvar ved investeringer

I forbindelse med oppkjøp og større investeringer gjennomfører Orkla en vurdering av risiko for å bli involvert i brudd på regelverk for korrupsjon, konkurranserett og andre viktige ansvarstemaer som en del av konsernets due diligence-rutiner.

Det gjøres også en vurdering av forbedringsbehov knyttet til Helse, miljø og sikkerhet (HMS), arbeidsforhold og andre viktige sider ved driften og utarbeides en plan for forbedringstiltak.

Orklas selskaper skal gjennomføre nødvendige risikoreduserende tiltak for å forhindre at uavhengige forretningspartnere, herunder kunder og joint venture-partnere, tar del i korrupsjon eller andre illegale eller uetiske aktiviteter i forbindelse med sine forretninger med Orkla.

Etiske retningslinjer for leverandører – engelsk tekst