Global Compact

Orkla sluttet seg til FN-initiativet Global Compact i 2005.

Tilslutningen til Global Compact innebærer at Orkla sammen med mer enn 12000 andre bedrifter og organisasjoner verden over har forpliktet seg til å fremme Global Compacts ti kjerneprinsipper knyttet til menneske- og arbeidstakerrettigheter, miljø og anti-korrupsjon. Orkla engasjerer seg sammen med andre deltakere i nettverket for felles læring og erfaringsutveksling. Gjennom bærekraftsarbeidet vårt bidrar vi også til en rekke av de globale bærekraftsmålene.

Gjennom tilslutningen til Global Compact forplikter konsernet seg til en årlig statusrapportering. Orkla bruker bærekraftsrapporten til å vise hvordan arbeidet med disse temaene foregår i konsernet.

Nettsted

The United Nations Global Compact.

The United Nations Global Compact is a strategic policy initiative for businesses that are committed to aligning their operations and strategies with ten universally accepted principles in the areas of human rights, labour, environment and anti-corruption.