Global Compact

Orkla sluttet seg til FN-initiativet Global Compact i 2005.

Tilslutningen til Global Compact innebærer at Orkla sammen med mer enn 12000 andre bedrifter og organisasjoner verden over har forpliktet seg til å fremme Global Compacts ti kjerneprinsipper knyttet til menneske- og arbeidstakerrettigheter, miljø og anti-korrupsjon. Orkla engasjerer seg sammen med andre deltakere i nettverket for felles læring og erfaringsutveksling. Gjennom bærekraftsarbeidet vårt bidrar vi også til en rekke av de globale bærekraftsmålene.

Konsernsjefens støtte

– Global Compacts ti prinsipper har gitt nyttig veiledning i utarbeidelsen av Orklas egne retningslinjer for samfunnsansvar, sier konsernsjef Peter A. Ruzicka.
Gjennom tilslutningen til Global Compact forplikter konsernet seg til en årlig statusrapportering. Orkla bruker bærekraftsrapporten til å vise hvordan arbeidet med disse temaene foregår i konsernet.

Nettsted

The United Nations Global Compact.

The United Nations Global Compact is a strategic policy initiative for businesses that are committed to aligning their operations and strategies with ten universally accepted principles in the areas of human rights, labour, environment and anti-corruption.