Interessentdialog

God interessentdialog er viktig for å ivareta Orklas ansvar overfor ulike interessentgrupper, tilpasse seg endringer i samfunnet og for å skape tillit til virksomheten.

Orkla har en aktiv dialog med kunder, leverandører, ansatte, eiere, myndigheter og samfunnsaktører, og er opptatt av å forstå deres synspunkter. Selskapene i Orkla skal legge til rette for en god og effektiv håndtering av klager og andre henvendelser. Gjennom samarbeid med andre kan Orkla oppnå større fremskritt i arbeidet for en bærekraftig verdikjede.

Orklas viktigste interessenter

  • Kunder og forbrukere
  • Investorer
  • Leverandører
  • Myndigheter

 
 
 

  • Interesseorganisasjoner
  • Forskningsmiljøer
  • Lokalsamfunn
  • Medarbeidere

Kontakt

Håkon Mageli

Konserndirektør, Kommunikasjon og Corporate Affairs

hakon.mageli@orkla.no

+ 47 928 45 828

Mer info/CV