Dialog med organisasjoner

Orkla støtter FNs Global Compact og vi engasjerer oss aktivt i Global Compacts nettverk for å dele erfaringer og samarbeide om å oppnå en bærekraftig utvikling. Orkla er også medlem av Transparancy International, og bruker medlemsskapet til å få innspill til konsernets anti-korrupsjonsarbeid.

Orkla har dialog og samarbeid med fagmiljøer og interesseorganisasjoner som kan bistå selskapene med faglige råd og innspill, eller bidra i forbedringsarbeid. Blant annet samarbeider flere av selskapene med svenske Igelösa Life Science Community og Antidiabetic Food Centre i Lund om forskning og utvikling knyttet til ernæring og helse.

Orkla, Orkla Confectionery & Snacks Norge, Pierre Robert Group, Orkla Home & Personal Care (tidligere Lilleborg) og Orkla Foods Norge er medlem av Initiativ for Etisk Handel. Orkla Foods Sverige samarbeider med flere organisasjoner knyttet til sitt bærekraftsarbeid, blant annet Marine Stewardship Council, Håll Sverige Rent og Friends.

Orkla har regelmessig dialog med både LO og interesseorganisasjoner tilknyttet næringsmidler og landbruk. Vi har også dialog med miljøorganisasjoner som Greenpeace, Regnskogfondet og Framtiden i Våre Hender.