Kundedialog

Arbeidet med å utvikle nye produkter og løsninger må baseres på god forståelse for kundens behov. Samtidig søker Orklas selskaper å legge til rette for god håndtering av klager og andre henvendelser fra sine kunder.

Orklas selskaper møter sine kunder og forbrukere på en rekke områder. Forbrukerundersøkelser og kundetilfredshetsmålinger er viktige kilder til innsikt om kundenes behov, og brukes aktivt som grunnlag for selskapenes produktutvikling. Flere av selskapene involverer sine kunder direkte i utviklingsprosjekter for at deres behov og interesser kan møtes mest mulig presist. Selskapene legger dessuten vekt på å ha gode rutiner for kunde- og forbrukerservice.

Forbrukerservice

Mange av Orklas selskaper er viktige leverandører av matvarer og andre produkter for forbrukermarkedet. Disse selskapene har forbrukerservicefunksjoner som håndterer klager og besvarer spørsmål og andre henvendelser fra forbrukere. Selskaper som Orkla Foods Norge, Orkla Foods Sverige og Orkla Confectionery & Snacks Norge får ofte spørsmål relatert til allergier, helse og ernæring, mens Orkla Home & Personal Care (tidligere Lilleborg) gjennom flere tiår har bistått forbrukere med råd om rengjøring og tøyvask.