Sponsorater

Mange av Orklas selskaper har et sterkt engasjement i sine lokalsamfunn. Gjennom samarbeid med lokale myndigheter, skoler og organisasjoner støtter vi ulike samfunnsnyttige prosjekter.