Sponsorater

Mange av Orklas selskaper har et sterkt engasjement i sine lokalsamfunn. Gjennom samarbeid med lokale myndigheter, skoler og organisasjoner støtter vi ulike samfunnsnyttige prosjekter.

Orkla Friends Fund

Orkla Friends Fund

Orkla Friends Fund ble opprettet sommeren 2015, samtidig som vår nye visjon «Din venn hver dag» ble lansert. Gjennom fondet gir vi midler til gode formål innen kategoriene «ernæring og helse» og «samfunnsansvar.» Her kan du lese mer om hvilke initiativ vi har støttet.

Les mer