Orkla Friends Fund

Orkla Friends Fund ble opprettet sommeren 2015, samtidig som Orklas nye visjon «Din venn hver dag» ble lansert. Orklas selskaper skal utpeke et veldedig formål som får motta 100.000 kroner fra Orkla.

Bakgrunnen for ideen om Orkla Friends Fund er å etterleve Orklas nye visjon «Din venn hver dag». I det nye Orkla-kompasset har de strategiske pilarene blitt utvidet med en femte pilar «Samfunn», og Orkla Friends Fund er også en markering av dette.

Primært skal tildelingen skje under kategorien «Ernæring og helse», men med «Samfunnsansvar» som alternativ. De enkelte Orkla-selskapene få æren av å utpeke en heldig mottaker av 100.000 kroner fra Orkla Friends Fund. Kriteriene er at det ikke skal være noen politiske formål som sponses, eller at det kan oppfattes som at Orkla tar part i en sak av politisk karakter. Gaven må heller ikke føre til at det oppstår noen uheldige bindinger mellom selskap og mottaker.

– Vi oppfordrer selskapene til å velge en mottaker som gaven fra Orkla Friends Fund utgjør en forskjell for, for eksempel et lokalt formål som vil oppleve at 100.000 kroner betyr mye. Vi tror og håper Orkla Friends Fund vil oppleves positivt, både for våre selskaper som får gleden av å gi, og for de mottakerne som får en hyggelig overraskelse fra Orkla, sier Orklas konsernsjef Peter A. Ruzicka

Orkla Friends Fund

Om Orkla Friends Fund

  • Oppstart september 2015.
  • Hver måned vil et nytt Orkla-selskap få utpeke et veldedig formål som får motta 100.000 kroner.
  • Primært skal tildelingen skje under kategorien «Ernæring og helse», med «Samfunnsansvar» som et andre alternativ.
  • Det bør etterstrebes å finne en mottaker som gavebeløpet på 100.000 kroner utgjør en forskjell for.
  • Gaven skal ikke gå til politiske formål, og det må ikke oppfattes som at Orkla tar part i en sak av politisk eller kontroversiell karakter.
  • Det må ikke være noen uheldige bindinger mellom selskapet som gir, og mottaker.