Varslingstjeneste

For at Orkla skal kunne nå sine mål, er det avgjørende at ledere og medarbeidere følger lover og regler, og opptrer på en etisk forsvarlig måte.

Orklas holdninger til etikk og samfunnsansvar er beskrevet i  retningslinjene for samfunnsansvar og Orklas etiske retningslinjer.

Dersom medarbeidere opplever situasjoner eller forhold som kan være i strid med regelverket eller Orklas etiske retningslinjer, oppfordrer konsernet at man tar dette opp med nærmeste overordnede eller en annen leder i Orkla. Orkla legger vekt på at selskapene i konsernet skal beskytte varslere mot gjengjeldelse. Varslere er også beskyttet i kraft av den norske arbeidsmiljøloven.

Orkla har i tillegg etablert en varslingsfunksjon som skal gi ansatte en mulighet til å varsle konsernets styrende organer om mulige brudd på Orklas etiske retningslinjer dersom det er vanskelig å ta opp en sak lokalt. Varslingsfunksjonen administreres av Orklas Internrevisjon på vegne av Orklas Revisjonsutvalg. Orklas varslingsfunksjon er på denne måten organisert uavhengig av Orklas linjeledelse.

Kontaktinformasjon for Orklas varslingsfunksjon:
compliance@orkla.no
telefon +47 22 54 40 12

Kontaktperson

Marie Omli

VP Audit / Chief Audit Officer

marie.omli@orkla.no

+47 992 66 078