Toros klimamerking

Vi vil gjøre det lettere for deg å velge bærekraftig og klimasmart også på middagstallerkenen. Derfor har Toro innført Klodemerket – et klimamerke for mat.

 

Halvparten av nordmenn ønsker å spise mer klimavennlig, men bare 1 av 10 synes det er lett å vite hvilken klimapåvirkning de enkelte matvarene har (Norstat april 2019).

Vi i Orkla synes det bør være like enkelt å forstå hvordan maten vi spiser påvirker klimaet som hvordan det påvirker helsa vår. Med innføringen av Toros Klodemerket håper vi å gjøre det litt lettere å ta klimasmarte valg – også rundt matbordet.

Akkurat som Nøkkelhullmerket viser deg hvilke produkter som er sunnest i en matvaregruppe, vil Klodemerket vise deg hvilke produkter som etterlater et lavt klimaavtrykk per porsjon. Det vil gjøre terskelen for å velge klimasmart lavere, så du kan senke skuldrene og være trygg på at det du og familien din spiser ikke bare er lett å like og lett å lage, men også tar hensyn til miljøet.

Hvilke produkter merkes med Klodemerket?

Vi bestemmer hvilke produkter som skal få Klodemerket ut fra en klimaskala. Skalaen lar oss rangere produktene våre ut fra om de har høyt, middels, lavt eller veldig lavt klimaavtrykk. Det er kun de produktene som har lavt eller veldig lavt klimaavtrykk per porsjon som får lov å smykke seg med Klodemerket.

TORO har over 150 produkter i sortimentet, så det ville ikke vært særlig klimasmart å bytte ut all emballasjen før det er tomt for den gamle. Klimamerkingen rulles derfor ut forløpende.

Alle TOROs supper har lavt klimaavtrykk og får dermed Klodemerket. Ta en titt på TOROs produktsider oppdatert oversikt.

To tilsynelatende like TORO-poser kan ha helt ulikt klimaavtrykk. Meksikansk gryte har for eksempel et høyere klimaavtrykk en Bali kyllinggryte per porsjon. Hovedårsaken er kjøttet du tilsetter – kylling har et betydelig lavere klimaavtrykk enn storfe.

Hvordan regner vi ut klimaavtrykket?

De færreste har et forhold til hvor mye CO2-utslipp ulik mat står for. For å gjøre verdiene litt mer håndterbare, har vi derfor laget en klimaskala i stedet for å operere med nøyaktige tall. Det vi vet er at vi er nødt til å halvere dagens utslipp fra ca. 1,6 kgCO2e per porsjon, til 0,8 kg CO2ehvis vi skal klare å nå FNs 1,5-gradersmål for å redusere global oppvarming.

Nivået “middels” på skalaen tilsvarer dagens gjennomsnittsutslipp.
For at et produkt skal kunne merkes med Klodemerket, må klimautslippet for måltidet altså ned på nivået «lavt» eller «veldig lavt» på skalaen og ligge på 0,8 kg CO2eeller lavere.

Vi har regnet ut klimaavtrykket per porsjon, basert på tilberedningen som står på pakken. Ingrediensene som er anbefalt tilsatt er også tatt med i utregningen, slik at du skal få et så realistisk bilde som mulig. I tillegg til råvarene, inngår transport, emballasje og prosess i regnestykket.

I fremtiden vil det forhåpentligvis etableres en felles standard for klimamerking av alle produkter, men enn så lenge kan du føle deg trygg på at produkter merket med Klodemerket holder seg godt innenfor FNs anbefalinger.

Klimaskalaen er laget i samarbeid med det svenske forskningsinstituttet RISE.

Kun middager som ligger under 0,8 kg CO2e får Klodemerket på pakken.

Klimasmart produksjon

Klimaskalaen er nyttig for oss som jobber i Orkla. Den viser oss hvor vi kan forbedre oss, og hjelper oss å ta klimasmarte valg i utviklingen av nye produkter.

Som en direkte konsekvens av klimamerkingen, går vi nå inn i et forskningsprosjekt som ser på forbedrede metoder for tørking av mat, som igjen fører til mindre matsvinn og dermed også mindre miljøbelastning.