Bærekraftige innkjøp

Bærekraftige innkjøp: hovedmål frem mot 2025

  • Sikre respekt for arbeidstaker-rettigheter
  • Verifisert bærekraftig produksjon av viktige råvarer
  • Fremme bærekraftig jordbruk og fiske
  • 100 % gjenvinnbar emballasje
  • 75 % emballasje fra resirkulerte materialer
  • 50 % plastemballasje fra resirkulerte eller fornybare materialer


Orklas arbeid med bærekraftige innkjøp og emballasje bidrar positivt til FNs bærekraftsmål nummer 2, 8, 13, 14, 15 og 17.