Sunda

Sunda kom på markedet i 1930 og er et av de mest tradisjonsrike produktene på påleggsmarkedet! Sunda har den gode, friske smaken av honning.

Produktet har endret seg i svært liten grad, men har vært forsøkt både med og uten honning, med norsk lynghonning og med nøytralt smakende utenlandsk honning. Sunda var det første søtpålegget fra bedriften med samme navn og da sukkerrasjoneringen etter krigen opphørte i 1952, tok salget av Sunda seg kraftig opp.