3. kvartal 2018

Dato: 25.10.2018

Tid: 08:00

Sted: Telefonkonferanse

Kvartalsrapporten og presentasjonsmaterialet blir gjort tilgjengelig kl. 07.00.

Konsernsjef Peter A. Ruzicka og CFO Jens Staff presenterer resultatene i en telefonkonferanse kl. 08.00. Presentasjonen, samt påfølgende Q&A, holdes på engelsk.