4.Kvartal 2020

Dato: 11.02.2021

Tid:

Kvartalsrapporten og presentasjonsmaterialet blir gjort tilgjengelig kl. 07.00. Resultatene presenteres kl 08:00.